Kachiusa chế

Gà vừa ra [Dm]lông, người ta mới kêu là lông [A7]gà
Gà mà ra [A7]đuôi, người ta mới kêu là đuôi [Dm]gà
Gà giết [F]đi, [Am/F#]nấu với [Gm]xôi, mới kêu là xôi [Dm]gà
Mấy em làm [A7]đêm, người ta cũng kêu là [D]gà

Bầu vừa ra [Dm]dây, người ta mới kêu là dây [A7]bầu
Bầu mà ra [A7]hoa, người ta mới kêu là hoa [Dm]bầu
Bầu nấu [F]sôi, [Am/F#]bỏ tôm [Gm]khô, mới kêu là canh [Dm]bầu
Mấy cô bụng [A7]to, người ta cũng kêu là [D]bầu

Bò vừa ra [Dm]lông, người ta mới kêu là lông [A7]bò
Bò mà ra [A7]đuôi, người ta mới kêu là đuôi [Dm]bò
Bò giết [F]đi, [Am/F#]nấu cari, mới kêu cà ri [Dm]bò
Mấy anh học [A7]ngu, người ta cũng kêu là [D]bò

Đào vừa ra [Dm]hoa, người ta cũng kêu là hoa đào
Đào vừa ra [A7]bông, người ta cũng kêu là bông [Dm]đào
Đào đốt [F]lên, [Am/F#]cháy ra than mới kêu là than [Dm]đào
Mấy anh đi [A7]dê, người ta vẫn kêu là cua [D]đào

Đường mà đi [Dm]lên người ta mới kêu là lên [A7]đường
Đường mà đi [A7]qua người ta cũng kêu là qua [Dm]đường
Đường khó [F]lđi, [Am/F#]khó đi ta mới kêu là đi [Dm]đường
Đến khi làm [A7]thơ người ta cũng kêu là thơ [D]đường

Nhà mà đang [Dm]xây người ta mới kếu là xây [A7]nhà
Nhà mà đem [A7]sơn người ta mới kếu là sơn [Dm]nhà
Nhà bán [F]đi, [Am/F#]sống lang thang mới kêu là không [Dm]nhà
Có má ở [A7]bên thì ba cũng kêu là căn [D]nhà

Cầu mà đang [Dm]xây người ta mới kêu là xây [A7]cầu
Cầu mà xây [A7]xong người ta mới kêu là cây [Dm]cầu
Cầu uốn [F]cong, [Am/F#]bắt qua sông mới kêu là Sông [Dm]Cầu
Chúng ta mà [A7]đi người ta cũng kêu là đi [D]cầu

Đời mà lên [Dm]hương người ta mới kêu là lên [A7]đời
Đời mà qua [A7]đi người ta mới kêu là qua [Dm]đời
Đời thắm [F]tươi, [Am/F#]hát ca vang mới kêu là yêu [Dm]đời
Có thai rồi [A7]sinh người ta mới kêu ra [D]đời

Tiền mà thu [Dm]dô người ta mới kêu là thu [A7]tiền
Tiền mà chi [A7]ra người ta mới kêu là chi [Dm]tiền
Tiền đếm [F]xong, [Am/F#]bỏ vô bao mới kêu là bao [Dm]tiền
Để trong nhà [A7]tiêu...người ta mới kêu là tiêu [D]tiền.

--------------------------------------------------------------------
[Em]Đào mà ra hoa, người ta mới kêu là hoa [B]đào
Đào mà ra bông, người ta mới kêu là bông [Em]đào
Đào đẵn [Am]đi, đốt lấy than mới kêu là than đào
Mấy em làm [Em]đêm, người [B]ta cũng kêu là [Em]đào.
(Đào đẵn [G]đi, đốt lấy [Am]than mới kêu là than [Em]đào
Mỗi khi đi [B]"dê" Người ta vẫn kêu "cua [Em]đào")

[Em]Cầu mà đang xây, người ta mới kêu là xây [B]cầu
Cầu mà xây xong, người ta mới kêu là cây [Em]cầu
Cầu uốn [Am]cong, bắc qua sông mới kêu là Sông Cầu
Chúng ta mà ...[Em]đi, người [B]ta cung kêu là ...đi [Em]cầu.

[Em]Nhà mà đang xây, người ta mới kêu là xây [B]nhà
Nhà mà xây xong, người ta mới kêu là căn [Em]nhà
Nhà bán [Am]đi, sống lang thang mới kêu là không nhà
Má bên cạnh [Em]Ba, thì [B]Ba cũng kêu là ...[Em]nhà.

[Em]Đời mà lên hương, người ta mới kêu là lên [B]đời
Đời mà đi tong, người ta mới kêu là đi [Em]đời
Đời sướng [Am]vui hát ca vang mới kêu là yêu đời
Có em ở [Em]bên, thì [B]ta cũng kêu là ...bạn [Em]đời.
(Có thai rồi sinh người ta mới kêu ra đời) ...

[Em]Gà mà ra lông người ta mới kêu là lông [B]gà
Gà mà ra đuôi người ta mới kêu là đuôi [Em]gà
Gà chết [Am]đi nấu ra xôi mới kêu là xôi gà
Mấy cô "làm [Em]đêm" người [B]ta mới kêu là [Em]gà
(Mấy cô bia ôm Người ta vẫn kêu là con gà)

[Em]Bò mà ra lông người ta mới kêu là lông [B]bò
Bò mà ra đuôi người ta mới kêu là đuôi [Em]bò
Bò chết [Am]đi nấu lên mới kêu cà ri bò
Nếu ai hỏi [Em]tôi thì [B]tôi cũng kêu là con [Em]bò!
Share nếu hay!

Bình luận