Sương trắng miền quê ngoại

Lội bùn [Am] dơ băng lau lách xuyên đêm
Sương trắng [F] rơi vai tôi [G] buốt lạnh [C] mềm
Chim muôn [Dm] buồn rủ nhau bay về [Am] đâu
Ngẩn ngơ lũ [Dm] vượn gọi [Em] nhau

Nào những [Am] khi ôm thép súng tê tay
Đắm mắt [F] theo bao hư [G] ảo thở [C] dài
Nơi chốn [Am] xa cuộc đời mẹ quản [Dm] gánh
Em còn khều [Em] sáng ánh đèn từ sương [Am] mai

Mẹ [C] biết bây [F] giờ con [D] ngồi phố [Am] nhỏ
Gió hẹn mưa [F] thề một [C] khi con về [E] quê ngoại [Am] xưa
Để mẹ [F] nhắn lời [Em] thăm
Đường làng [C] cũ năm [F] nào khi con còn bé [Am] nhỏ
Theo mẹ đến [F] trường giờ [G] đây con đường xưa còn [Am] đó
Tóc liễu vờn [E7] gió ru [Am] buồn

Bận hành [Am] quân nên chắc khó thăm nhau
Nhưng có [F] nhau như hơi [G] thở vào [C] đời
Tóc em [Dm] còn cỏ thơm hương cỏ [Am] may
Để anh nói [Dm] chuyện ngày [Em] mai
Bạn bè [Am] anh theo lớp tuổi ra đi
Dăm đứa [F] thân nghe [G] tin chẳng trở [C] về
Xin có [Am] em nguyện cầu cho đời [Dm] anh
Đá mềm chân [Em] cứng để mẹ còn tương [Am] lai
Share nếu hay!

Bình luận