Tên video Thumb Lượt xem Lượt comments
Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 7: Điệu boston (móc dây) Guitar Tiến Quyết Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 7: Điệu boston (móc dây) Guitar Tiến Quyết 657 0
Hướng dẫn cho người mới học guitar 2 - Dieu ballad Hướng dẫn cho người mới học guitar 2 - Dieu ballad 258 0
Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 5: Điệu slow ballad (móc dây) Guitar Tiến Quyết Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 5: Điệu slow ballad (móc dây) Guitar Tiến Quyết 2422 0
Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 3: Điệu slow rock (móc dây) Guitar Tiến Quyết Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 3: Điệu slow rock (móc dây) Guitar Tiến Quyết 261 0
Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 4: Điệu slow surf (móc dây) Guitar Tiến Quyết Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 4: Điệu slow surf (móc dây) Guitar Tiến Quyết 272 0