Tên videoThumbLượt xemLượt comments
Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 7: Điệu boston (móc dây) Guitar Tiến QuyếtHướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 7: Điệu boston (móc dây) Guitar Tiến Quyết7290
Hướng dẫn cho người mới học guitar 2 - Dieu balladHướng dẫn cho người mới học guitar 2 - Dieu ballad3110
Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 5: Điệu slow ballad (móc dây) Guitar Tiến QuyếtHướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 5: Điệu slow ballad (móc dây) Guitar Tiến Quyết25940
Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 3: Điệu slow rock (móc dây) Guitar Tiến QuyếtHướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 3: Điệu slow rock (móc dây) Guitar Tiến Quyết2940
Hướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 4: Điệu slow surf (móc dây) Guitar Tiến QuyếtHướng dẫn Guitar đệm hát - Bài 4: Điệu slow surf (móc dây) Guitar Tiến Quyết3360