Tên bài hát Ngày đăng Tác giả
Thần thoại 2 năm trước Nhạc Hoa
Chỉ là giấc mơ qua 2 năm trước Nhạc Ngoại
Trong nỗi nhớ muộn màng (Sheet) 2 năm trước Ngô Thụy Miên