Tên bài hát Ngày đăng Tác giả
Bạc trắng lửa hồng (Sheet) 2 năm trước Thy Linh
Bài ca kỷ niệm (Sheet) 2 năm trước Bằng Giang
Tan vỡ (Sheet) 2 năm trước Lam Phương
Ai khổ vì ai (Sheet) 2 năm trước Thương Linh
Giã biệt Sài Gòn 2 năm trước Nam Lộc
Thu sầu (Sheet) 2 năm trước Lam Phương
Hành trang giã từ (Sheet) 2 năm trước Trường Sa
Hai kỷ niệm một chuyến đi (Sheet) 2 năm trước Hoài Linh
Vùng lá me bay (Sheet) 2 năm trước Anh Việt Thanh
Chuyện một chiếc cầu đã gẫy (Sheet) 2 năm trước Trầm Tử Thiêng
Mưa đêm ngoại ô (Sheet) 2 năm trước Đỗ Kim Bảng
Trăng tàn trên hè phố (Sheet) 2 năm trước Phạm Thế Mỹ