Ca sĩ thể hiện: Trác Y Đình (Lời Hoa) 曾经心疼 - Hợp âm bài hát | vnchord.com