- Các sản phẩm truyền thống của Yamaha gồm: U1, U2, U3.
- Các sản phẩm truyền thống của Kawai gồm: K2, K3, K5, K7, K8.

Giữa các loại sản phẩm có gì khác nhau? Và mục đích của nhà sản xuất là gì khi tạo ra sự khác biệt đó?

Giải đáp:
Điểm khác biệt cơ bản giữa các loại nằm ở chiều cao của đàn: U1 của Yamaha (tương đương K3 của Kawai) cao ~121cm, U2 (K5, K7 của Kawai) cao ~127cm và U3 (K8 của Kawai) cao ~131cm. Bạn có thể đã biết đến nhiều dòng (model) khác nữa như U30A, U30BL, W102, UX v.v…, ta tạm gọi các dòng này là dòng mở rộng. Các dòng mở rộng hầu hết chỉ cải tiến về mặt hình thức và gần đây có ứng dụng thêm một số tiện ích. Bộ cơ (máy) hầu như không khác so với các sản phẩm truyền thống. Đàn thấp có chiều dài dây đàn ngắn hơn so với đàn cao nên rung động âm thanh ít hơn. Do đó, đàn thấp có cường độ âm thanh nhỏ hơn đàn cao. Theo đó, U1 là loại có cường độ âm thanh nhỏ nhất, U2 và U3 có cường độ âm thanh lớn hơn. Đàn nhỏ dành cho phòng nhỏ và đàn lớn dành cho phòng lớn, đó là mục đích chính của nhà sản xuất. Ở một khía cạnh khác, đàn có cường độ âm thanh lớn sẽ khiến người mới chơi gặp khó khăn khi kiểm soát phím bấm (đặc biệt là phần bè trầm), nhà sản xuất không khuyên dùng loại này cho đối tượng trẻ em mới tập. Những người nghệ sỹ hoặc giảng viên Piano thường thích chơi loại U3 (đàn cao) và một vài người do không hiểu rõ mục đích của nhà sản xuất đã khuyên người khác cũng mua U3 mà không quan tâm những người được khuyên ở trình độ nào, lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào. Mỗi một loại sản phẩm, nhà sản xuất đều hướng tới đối tượng phù hợp nhằm tối ưu hóa công dụng của sản phẩm đó. Dưới đây là trang tư vấn của hãng Kawai, các chuyên gia của hãng đã dựa vào 4 yếu tố cơ bản bao gồm: lứa tuổi, trình độ, mục đích và điều kiện của người chơi đàn để đưa ra lời khuyên về loại đàn phù hợp nhất. Trang nguyên ngữ tiếng Nhật, bạn xem hướng dẫn phía dưới về cách sử dụng Google để dịch trang từ tiếng Nhật sang tiếng Anh (dịch sang tiếng Việt nhiều từ tối nghĩa):

1. Kích hoạt trang Google dịch:
http://www.google.com.vn/language_tools?hl=vi

2. Copy và dán đường link này vào phần “Dịch một trang web”:
www.kawai.co.jp/piano/navi/up_01.html

3. Ở phía dưới, nhấn nút xổ và chọn ngôn ngữ Tiếng Nhật -> Tiếng Anh.

* Nếu bạn thấy khó khăn, mời xem chương trình đã được tôi khảo sát và chuyển sang tiếng Việt dưới đây:

Đối tượng sử dụng

Kinh nghiệmMục đích sử dụngDiện tích phòngLoại khuyên dùng
Mẫu giáo - Tiểu họcChưa cóHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sởChưa cóHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thôngChưa cóHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớnChưa cóHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học1 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở1 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông1 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn1 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở3 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông3 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn3 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở5 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông5 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn5 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông10 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn10 nămHọc tậpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu họcChưa cóHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sởChưa cóHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thôngChưa cóHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớnChưa cóHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học1 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở1 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông1 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn1 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở3 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông3 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn3 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở5 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông5 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn5 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông10 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn10 nămHọc tậpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu họcChưa cóTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K2 hoặc K3 (Yamaha U1)
Trung học cơ sởChưa cóTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thôngChưa cóTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớnChưa cóTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu học1 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở1 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông1 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn1 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học cơ sở3 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông3 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn3 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học cơ sở5 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông5 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn5 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông10 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn10 nămTrường nhạc chuyên nghiệpKhoảng 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu họcChưa cóTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K2 hoặc K3 (Yamaha U1)
Trung học cơ sởChưa cóTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thôngChưa cóTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớnChưa cóTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học1 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở1 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông1 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn1 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học cơ sở3 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông3 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở5 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông5 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn5 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông10 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn10 nămTrường nhạc chuyên nghiệpLớn hơn 17m2Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu họcChưa cóSở thíchKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sởChưa cóSở thíchKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thôngChưa cóSở thíchKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớnChưa cóSở thíchKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học1 nămSở thíchKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở1 nămSở thíchKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông1 nămSở thíchKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn1 nămSở thíchKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở3 nămSở thíchKhoảng 17m2Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông3 nămSở thíchKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn3 nămSở thíchKhoảng 17m2Kawai K5 (Yamaha U2)

Share nếu hay!