Có rất nhiều cách để lên dây đàn đàn guitar cho. Bạn có thể dùng Tuner điện tử mua ở các cửa hàng nhạc cụ để lên dây, phương pháp này đảm bảo được âm thanh có độ chính xác cao nhất.

Hôm nay giới thiệu đến các bạn 1 cách lên dây bằng các so sánh sự liên hệ âm thanh giữa các dây, từ đó có thể lên dây cho toàn bộ các dây khác từ 1 dây buông, ví dụ thông thường thì hay dùng dây 1 với nốt Mí. Từ đó chúng ta sẽ lên dây theo sự lựa chọn sau: EBGDAE.

Phương pháp Phím 5

Bước 1: Bấm phím 5 của dây thứ 2, dây có nốt Si, sau đó chơi dây 1 và dây 2. Lưu ý là âm thanh phát ra ở 2 dây này phải có độ cao như nhau và nốt đúng là nốt Mí (E)

Chỉnh cao độ của dây 2 dựa vào dây 1

Cách bấm phím 5 của dây 2

- Để ý lắng nghe sự chênh lệch tạo thành 2 nốt riêng biệt khi đánh cùng lúc dây 2 và 1. 

- Chỉnh dây 2 cho đến khi không còn sự khác biệt. 

Bước 2: Bấm phím 4 của dây 3, dây Son. Đánh dây 2 và dây 3. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt Si (B) Chỉnh cao độ của dây 3 dựa vào dây 2 

Bước 3: Bấm phím 5 của dây 4, dây Re. Đánh dây 3 và dây 4. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt Sol (G)

Chỉnh cao độ của dây 4 dựa vào dây 3 

Bước 4: Bấm phím 5 của dây 5, dây La. Đánh dây 4 và dây 5. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt Re (D)

Chỉnh cao độ của dây 5 dựa vào dây 4 

Bước 5: Cuối cùng bấm phím 5 của dây 6, dây Mì. Đánh dây 5 và dây 6. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt La (A)

Chỉnh cao độ của dây 6 dựa vào dây 5

Share nếu hay!