Điệu Pasodoble

paso.jpg


Lịch sử
Cặp nhảy đáng nhớ của Paso Doble
-Sandro Cavallini và Hanna Karttune ( Italia) 
- Louis van Amstel và Julie Fryer ( Hà Lan)

Đặc trưng

+ Đặc trưng : Kiêu hãnh, tự trọng, mang đặc trưng Flamengo Tây Ban Nha.
+ Chuyển động : di chuyển và không gian, chuyển động quấn khăn, diễu hành và tròn.
+ Loại nhịp : 2/4
+ Số nhịp /phút : 62 theo tiêu chuẩn của IDSF
+ Phách mạnh : phách thứ nhất của mỗi nhịp
+ Thời gian nhảy : 1,5 đến 2 phút.
+ Đặc điểm lên và xuống của cặp : nâng lên trong một vài bước
+ Động lực : diễu hành, mạnh mẽ và thẳng.
Share nếu hay!