Phần 11 - Sử dụng Tablature


Sử dụng tab cần lưu ý tay trái ký hiệu như sau:

1: ngón trỏ
2: ngón giữa
3: ngón đeo nhẫn
4: ngón út

taytrai.jpg


Tay phải ký hiệu:

p: ngón cái
i: ngón trỏ
m: ngón giữa
a: ngón đeo nhẫn

soday.jpg


Đây là ví dụ một Guitar Tab

Hợp âm E, F, và G:

e|---0---1---3---
B|---0---1---0---
G|---1---2---0---
D|---2---3---0---
A|---2---3---2---
E|---0---1---3---
E F G

Như bạn thấy ví dụ bấm hợp âm F bạn sẽ làm như sau:

Dây số 1(e) : bấm phím 1

Dây số 2(B): bấm phím 1

Dây số 3(G): bấm phím 2

Dây số 4(D): bấm phím 3

Dây số 5(A): bấm phím 3

Dây số 6(E): bấm phím 1

F.jpg



Đây là một ví dụ nữa, bạn sẽ thấy các nốt nhạc tương ứng với Tab như thế nào

tab-example.jpg

Share nếu hay!