Đàn organ Roland BK-5 cho phép tạo 54 đoạn (patterns) cho mỗi điệu, một số được chọn bằng các nút VARIATION [1]~[4]… Một số thì được phát tùy theo hợp âm bạn bấm (trưởng, thứ, 7).


· Bè [Tracks]


Điệu của BK-5 không chỉ có bè trống (drums & percussion) mà còn có cả các bè đệm, chẳng hạn như piano, guitar, bass và strings. Mỗi điệu sẽ có tối đa là 8 bè.


Chú ý:

Bạn có thể tạo 2 track trống nếu cần.


Mặc dù có 6 bè đệm (ACC 1-6), nhưng một điệu thường được làm từ 2 đến 3 track là vừa. Bạn không bắt buộc phải làm cả 6 bè đệm chỉ vì BK-5 cho phép làm điều này. Nếu nghe kỹ một CD bạn sẽ nhận thấy một bản nhạc nghe “đầy” không phải vì số lượng nhạc cụ mà là các âm thanh được chơi đúng lúcđúng chỗ.


· Có thể tạo được nhiều bè trống

Khi soạn điệu bạn có thể gán tiếng trống (Drum Set) cho bất cứ bè đệm nào để biến nó trở thành một bè trống phụ.

Xem tiếp: Cách làm điệu cho đàn organ Roland Bk-5 phần 2


· Chuẩn bị bộ nhớ cho điệu (Initialize Rhythm)

Việc trước tiên chúng ta cần làm là xóa bộ nhớ, vì khi vào phần soạn điệu thì trong bộ nhớ luôn có dữ liệu.


1. Nhấn nút [MENU], chọn “Rhythm Composer”, sau đó nhấn nút [ENTER/SELECT].

Màn hình sẽ hiện:


2. Nhấn nút [MENU] (nút này đang nhấp nháy).


Màn hình sẽ hiện:


3. “Initialize Rhythm” đã được chọn sẵn, chỉ cần nhấn nút [ENTER/SELECT].


Màn hình sẽ hiện:


Các thiết lập thể hiện trên màn hình này được mặc định cho tất cả các điệu mới làm. Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ thông số nào nếu cần:


4. Xoay [CURSOR/VALUE] và nhấn nút [ENTER/SELECT] để hiệu chỉnh các thông số.


Thông số

Giá trị

Giải thích

Rec Track

ADrum, ABass, Acc1, Acc2, Acc3, Acc4, Acc5, Acc6

Thông số này cho phép bạn chọn bè (track) muốn thay đổi.

Inst

(Thể hiện tiếng đã chọn)

Ở đây bạn có thể chọn tiếng (hoặc Drum Set) cho bè cần thâu (chỉ định ở thông số “Rec

Track”).

Tempo

20-250

Bạn có thể thiết lập tempo ở đây hay để thiết lập sau cũng được

Time signature

1/16, 1/4 - 4/4…

Giá trị cần được thiết lập ngay khi bạn vừa xóa bộ nhớ để làm điệu (chọn ngay lúc này). Tất cả các tiết tấu có trong điệu đều dùng nhịp này. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thay đổi (xem phần “Time Signature” trong tài liệu, trang 98), chẳng hạn chỉ định VARIATION [1] nhịp “4/4”, MAIN [2] nhịp “6/8”, …

Expression

0-127

Thay đổi volume tạm thời (Midi CC11)

Reverb

0-127

Gởi tín hiệu Reverb (Midi CC91)

Chorus

0-127

Gởi tín hiệu Chorus (Midi CC93)

Panpot

0-127

Chia loa (00(Trái)-64(Giữa)-127(Phải))

5. Nhấn nút [WRITE] (đang nhấp nháy) để xác nhận thiết lập của bạn.


Màn hình sẽ hiện:


6. Xoay núm [CURSOR/VALUE] để chọn “YES” rồi nhấn nút [ENTER/SELECT].


Màn hình sẽ hiện trở lại trang “Rhythm Composer” với những giá trị tiếng mà bạn đã thiết lập. Chọn “NO” nếu không muốn xóa dữ liệu trong bộ nhớ.


· Chuẩn bị thâu bè đầu tiên

1. Ở màn hình “Rhythm Composer”, xoay núm [CURSOR/VALUE] rồi nhấn [ENTER/SELECT] để chọn thông số “Division”.


2. Xoay [CURSOR/VALUE] để chọn đoạn [Division] bạn muốn thâu (“Intro”, “Main”, “Fill” hoặc “Ending”).


3. Nhấn nút [AUDIO REC].


Màn hình sẽ hiện:


4. Nếu cần chỉnh sửa thì xoay [CURSOR/VALUE] rồi nhấn [ENTER/SELECT] để điều chỉnh các thông số:


Thông số

Giá trị

Giải thích

Rec Track

ADrum, ABass, Acc1, Acc2, Acc3, Acc4, Acc5, Acc6

Thông số này cho phép bạn chọn bè (track) muốn thay đổi.

Inst

(Thể hiện tiếng đã chọn)

Ở đây bạn có thể chọn tiếng (hoặc Drum Set) cho bè cần thâu (chỉ định ở thông số “Rec

Track”).

Key

C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, B

Bạn cần phải thiết lập thông số này để BK-5 có thể dịch đúng giọng [Transpose] các hợp âm mà bạn chơi. Chỉ trừ các bè dành cho trống là không thể thiết lập (vì không có nghĩa).

Octave

-4 - +4

Thông số này cho phép bạn dịch keyboard theo quãng tám để tiện đánh các nốt cực cao hoặc thấp, hay để tạo các hiệu ứng “noise” cho một tiếng nào đó.

Mode

Major, Minor, 7th, M=m, M=7, m=7, M=m=7

Chỉ định muốn thâu bè này ở giọng trưởng, thứ hoặc 7. Bạn có thể sử dụng chức năng copy để chỉ cần thâu một giọng sau đó sao chép ra thành 3 giọng (trưởng [M], thứ [m] và 7). Dấu “=” trong phần hiển thị sẽ cho phép bạn làm điều này.

Division

Intro, Main, Fill, Ending

Chọn đoạn bạn muốn tạo. Thông số này sẽ liên kết với đoạn bạn đã chọn ở mục chính “Rhythm Composer”.

Bè AccDrums chỉ có thể sử dụng tiếng trống (nút [DRUMS]). Mặt khác bạn có thể tạo thêm bè trống thứ hai (hoặc thứ ba) bằng cách thêm vào các track Acc1 – Acc6 giá trị 111 của MIDI CC00 (Xem thêm phần Micro Edit trang 99). Bạn cũng có thể dùng bất cứ bè nào (Acc1 – Acc6) làm bè trống khi bạn thâu. Bè Bass không thể sử dụng làm bè trống được.

Tempo

20-250

Giá trị tempo bạn điền ở đây sẽ được thâu lại và nó thay thế cho tempo mặc định. Bạn có thể tùy ý thay đổi giá trị này cho mỗi lần thâu.

Input Quantize

Off, 1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T, 1/64

Thiết lập này nhằm tránh các lỗi về thời gian khi thâu. Nó dịch chuyển các nốt có thời gian không chính xác tới một vị trí gần đúng nhất. Nên chọn giá trị nào thích hợp với các nốt bạn đánh. VD: Nếu nốt ngắn nhất có độ dài là liên ba móc đôi (1/16) thì đặt giá trị là “1/16T”. Giá trị mặc định “1/16” thường phù hợp với nhiều trường hợp.

Bạn có thể không dùng chức năng này bằng cách chọn giá trị “Off”.

Bạn cũng có thể chỉnh thong số thời gian sau khi thâu xong (tài liệu trang 88).

Count In

Off, 1Meas, 2Meas, Wait Note

Chỉ định đếm nhịp trước khi bắt đầu thâu.

Off: Không đếm nhịp. Quá trình thâu sẽ bắt đầu ngay khi bạn nhất nút [START/STOP] (nút [AUDIO REC] đang nhấp nháy).

1Meas: Bắt đầu thâu sau 1 khuông đếm nhịp.

2Meas: Bắt đầu thâu sau 2 khuông đếm nhịp.

Wait Note: Bắt đầu thâu ngay khi bạn nhấn phím (không có đếm nhịp.)

Measure Length

Off, 1 – 136

Chỉ định đoạn định thâu sẽ dài bao nhiêu khuông nhạc. Khoảng thiết lập sẽ từ 1 - 136 khuông (hay nhiều hơn tùy thuộc vào hóa biểu [Time Signature]) và “Off”. Chọn “Off” khi không xác định được số khuông nhạc. Trong trường hợp này, số khuông sẽ được đặt tự động ngay khi kết thúc thâu. Bạn hoàn toàn có thể thiết lập giá trị khác nhau cho mỗi đoạn, bè muốn thâu.

Rec Mode

Replace, Mix

Replace: Dữ liệu đã có trên bè này sẽ bị thâu đè lên. Chế độ này sẽ tự động chọn nếu như bè định thâu chưa có dữ liệu. Nếu bè này đã có dữ liệu thì chế độ sẽ được đặt là “Mix”, nhưng bạn có thể thay đổi thành “Replace” để ghi đè lên dữ liệu cũ.

Mix: Dữ liệu bạn thâu sẽ được thêm chung vào dữ liệu cũ.

Chú ý:

Mỗi đoạn cần phải được thiết lập chiều dài (thông số Measure Length). Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi nhiều phiền toái khi thâu.


Một khuông trắng sẽ được thêm vào nếu bạn dừng thâu hơi lố qua khuông kế tiếp. Có nghĩa là thay vì thâu 4 khuông nhưng lại là 5 khuông. Ví dụ:


Hơn nữa, khi ở chế độ soạn điệu thì tất cả các đoạn đều được phát lặp đi lặp lại cho đến khi bạn nhấn nút [START/STOP]. Nếu bạn có số khuông thiết lập không đúng (chẳng hạn 5 thay vì 4 khuông) thì bạn sẽ gặp phải 1 khuông lặng, rất khó thâu. Vì vậy bạn nên dành thời gian để thiết lập số khuông trước khi thâu.

Cách làm điệu cho đàn organ roland BK-5 phần 2

Share nếu hay!