Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng power chord
[Anh]: A flat power chord
Thường xuyên5Ab Eb
[Việt]: LA power chord
[Anh]: A power chord
Thường xuyên5A E
[Việt]: LA thăng power chord
[Anh]: A sharp power chord
Thường xuyên5A# F
[Việt]: SI giáng power chord
[Anh]: B flat power chord
Thường xuyên5Bb F
[Việt]: SI power chord
[Anh]: B power chord
Thường xuyên5B F#
[Việt]: ĐÔ power chord
[Anh]: C power chord
Thường xuyên5C G
[Việt]: ĐÔ thăng power chord
[Anh]: C sharp power chord
Thường xuyên5C# G#
[Việt]: RÊ giáng power chord
[Anh]: D flat power chord
Thường xuyên5Db Ab
[Việt]: RÊ power chord
[Anh]: D power chord
Thường xuyên5D A
[Việt]: RÊ thăng power chord
[Anh]: D sharp power chord
Thường xuyên5D# A#
[Việt]: MI giáng power chord
[Anh]: E flat power chord
Thường xuyên5Eb Bb
[Việt]: MI power chord
[Anh]: E power chord
Thường xuyên5E B