Duyệt theo tone :
Ký hiệuTênMức độ sử dụngNhómCác note
[Việt]: LA giáng thứ 13
[Anh]: A flat thirteenth
Ít được13Ab C Eb Gb F
[Việt]: LA thăng thứ 13
[Anh]: A sharp thirteenth
Ít được13A# D F G# G
[Việt]: LA thứ 13
[Anh]: A thirteenth
Ít được13A C# E G F#
[Việt]: SI giáng thứ 13
[Anh]: B flat thirteenth
Ít được13Bb D F Ab G
[Việt]: SI thứ 13
[Anh]: B thirteenth
Ít được13B D# F# A G#
[Việt]: ĐÔ (với A# được thêm note thấp hơn) thứ 13
[Anh]: C (with A# added as the lower note) thirteenth
Ít được13A# C E G A# A
[Việt]: ĐÔ (với Bb được thêm note thấp hơn) thứ 13
[Anh]: C (with Bb added as the lower note) thirteenth
Ít được13Bb C E G A# A
[Việt]: ĐÔ thăng thứ 13
[Anh]: C sharp thirteenth
Ít được13C# F G# B A#
[Việt]: ĐÔ thứ 13
[Anh]: C thirteenth
Ít được13C E G A# A
[Việt]: RÊ giáng thứ 13
[Anh]: D flat thirteenth
Ít được13Db F Ab B Bb
[Việt]: RÊ thăng thứ 13
[Anh]: D sharp thirteenth
Ít được13D# G A# C# C
[Việt]: RÊ thứ 13
[Anh]: D thirteenth
Ít được13D F# A C B