- - -
thế bấm
[Em] Sao tôi không ngân nga thêm vài [C] câu
Sao quên mau những suy nghĩ ban [G] đầu khi tôi còn [D7] trẻ
[Em] Bao lâu tôi chưa yêu ai đậm [C] sâu
Chưa nghe tim rung lên [G] như ngày [D7] ấy

[Em] Sao tôi buông tay khi đời dở [C] dang
Sao không đi đến hết cuối con [G] đường hay tôi đã [D7] già
[Em] Bao lâu tôi chưa đi qua hàng [C] cây
Chưa nghe mưa rơi lao [G] xao ngoài [D7] ngõ

[Em] Tôi là ai trong thế gian [C] này
Qua những thăng [G] trầm
Những tháng năm [D7] dài trôi thả như [Em] mây
Tôi đâu [C] thấy nắng hồng như [G] giấc mơ
Khác xa những mong [D7] chờ

Có [Em] khi hài lòng với chính [C] tôi
Hay có rất [G] nhiều hoài bão trong [D7] đời tôi đã quên [Em] mau
Chìm trong [C] khói sương mờ lạc lối [G] đi
Đến đâu những bến [D7] bờ
Để tôi thấy yên [Em] bình, để [G] tôi [D7] thấy yên [Em] bình

[Em] Thế thôi, là bình yên bé [C] nhỏ
Tôi vẽ tặng [G] mình những bức tranh [D7] màu những cành hoa [Em] thơm
Và ngày [C] tháng cuối cùng, tôi muốn [G] đi
Đến nơi chốn chỉ [D7] còn nắng xanh với mây [Em] hồng
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận