- - -
thế bấm
Chiều cuối năm vắng [Am] nhà
Xuân đầu tiên xa [C] mẹ
Lòng buồn nên thở [Am] than

Tái tê vì nhớ [G] quê
Đêm giao thừa mình [Am] con
Nhìn người vui đón [Dm] xuân

Âm thầm bên khung [G] cửa
Đời sinh viên đón [C] xuân
Đứa nào cũng nhớ [E7] quá
Một chút nắng quê [Am] nhà.

Mẹ [Am] ơi, mẹ gửi con bánh [F] Tết nếp dẻo tình quê [Am] hương
Bánh thơm xanh màu lá, gói trọn tình quê [G] xa
Mẹ ơi Tết năm [E7] nay, cội mai của ba [G] trồng
Con không về trẩy [E7] lá, chắc mai buồn ít [Am] bông.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận