- - -
thế bấm
Ngày [C] thắm tươi bên đời xuân [G] mới,
Lòng [F] đắm say [Am] bao nguồn vui [G] sống.
Xuân [G7] về với [C] ngàn hoa tươi [F] sáng,
Ta [C] muốn hái [G] muôn ngàn đóa [C] hồng. [G7]

Ngày [C] thắm tươi bên đời xuân [G] mới,
Lòng [F] đắm say [Am] bao nguồn vui [G] sống.
Xuân [G7] về với [C] ngàn hoa tươi [F] sáng,
Ta [C] muốn luôn [F] luôn cười với [C] hoa.

Xuân thắm [F] tươi, én tung [G] bay cao tít [C] trời [C7]
Vui sướng [F] đi, cao tiếng [G] ca mừng vui [C] reo [E7]
Đừng để [Am] lòng thổn [C] thức tình mê [F] đắm
Ta trẻ [G] vui, ta trẻ [F] vui đời xuân [Am] thắm [G] tươi

Xuân thắm [F] tươi, én tung [G] bay cao tít [C] trời [C7]
Vui sướng [F] đi, cao tiếng [G] ca mừng vui [C] reo [E7]
Đừng để [Am] lòng thổn [C] thức tình mê [F] đắm
Ta trẻ [G] vui, ta trẻ [F] vui đời xuân [C] tươi. [G7]

[F] Vui sướng đi cho đời tươi sáng,
[G] Vui sướng đi cho [Em] lòng thêm tươi,
[F] Ta hát ca đón [Dm] mừng xuân mới,
[G] Ta hát ca cho [C] lòng thêm hăng hái.

Hát vang lên đời ta thắm [G] tươi,
[E7] Tiết xuân huy hoàng muôn sắc [Am] hoa
[F] Tiết xuân êm đềm muôn tiếng [G] ca
[G7] Hát vang hòa [C] lòng thêm hăng hái.

Hát vang lên đời ta thắm [G] tươi,
[E7] Tiết xuân huy hoàng muôn sắc [Am] hoa
[F] Tiết xuân êm đềm muôn tiếng [G] ca
[G7] Xuân tưng [C] bừng.

Sheet PDF 'Xuân và tuổi trẻ'

2227.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận