- - -
thế bấm
Lại một [E]năm đi qua với bao nhiêu là khoảnh [B]khắc
Lắm lúc [A]buồn và đôi khi rất [E]vui
Lại một [E]năm đi qua tôi vẫn là [B]tôi
Vẫn ngồi [A]đây và hát những khúc ca của [E]tôi
Và giờ [B]đây khi thời [A]gian cận kề năm [E]mới
Bạn hãy cùng [B]tôi hát [A]lên những bài [E]hát
Để chào [B]đón một mùa [A]xuân tuyệt [E]vời
Yé [E]he hè [B]ù ú [A]u !
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận