- - -
thế bấm
Ngày [D] xưa xuân thắm quê [Em] tôi
Bao nhánh hoa [G] đời đẹp [A] tươi
Mẹ [G] tôi sai uốn cây [F#m] cành
Vun tới hoa [Bm] mùa xinh [Em] xinh [A7]

Thời [D] gian nay quá xa [Em] xăm
Tôi đã xa [G] nhà đầm [A7] ấm
[Em] Sống bao xuân lạnh [A7] lẽo âm [D] thầm

Hoa [G] xưa dần qua biết [D] bao kỳ đơm [F#m] bông [Bm]
Riêng [F#m] ai buồn thương hắt hiu còn trông [A] mong
Và xuân thay áo mấy [E] mùa đợi chờ [D]
Mắt huyên lệ [E] rưng rưng, sầu héo đến bao [A7] giờ

Chiều [D] nay lê gót phiêu [Em] du
Thầm nhớ xuân [G] về làng [F#m] cũ
Tình [G] quê chan chứa trong [F#m] lòng
Chua xót thay [Bm] sầu tư [Em] hương [A7]

Đường [D] đi xa lắc lê [Em] thê
Thèm khát khao [G] ngày về [F#m] quê
Để [Em] sống vui quê mẹ [A7] lúc xuân [D] về

Xuân [Bm] tới, muôn cánh hoa [G] nở bay khắp [A] nơi
Sương [G] khói lan dưới mưa [D] nhẹ rơi phơi [G] phới
Chiều [D] xuân, sầu lâng, trên [F#m] đường về mịt mùng
Mây [Em] tần ơi cho [D] nhắn bao niềm [A] thương

Sheet Ảnh 'Xuân tha hương'

Xuân tha hương sheet(bản nhạc) Xuân tha hương sheet(bản nhạc) Xuân tha hương sheet(bản nhạc) Xuân tha hương sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận