- - -
thế bấm
[Dm] Xuân tươi xuân vui xuân đẹp trong ý thơ đẹp trong tiếng ca
Đẹp trong sắc muôn ngàn hoa xuân [F] về
Ta chào xuân khắp nơi chào xuân thắm tươi chào xuân với bao ngày vui
Nắng [Bb] xuân loáng in gương [Dm] hồ bướm [Bb] xuân giỡn nô trên [Dm] bờ

Làn [Dm] gió vi vu hoài làn [F] sóng rung rinh [Dm] hoài
[Am] Làm cho [F] ta luôn luôn khoan khoái với xuân tới ta vui cười [Dm]

Cùng [F] đón chào [Dm] xuân đẹp trong ý thơ
Đẹp trong tiếng ca đẹp trong sắc muôn ngàn hoa xuân [F] về
Ta chào xuân khắp nơi chào xuân thắm tươi hào xuân với bao ngày vui
Nắng [Bb] xuân loáng in gương [Dm] hồ bướm [Bb] xuân giỡn nô trên [Dm] bờ

Làn [Dm] gió vi vu hoài làn [F] sóng rung rinh [Dm] hoài
[Am] Làm cho [F] ta luôn luôn khoan khoái với xuân tới ta vui cười [Dm]

Tới sau [F] ngày tươi vui ấy đã qua
Thật không khác với giấc [Bb] mơ
Ngồi nhìn [Gm] đêm lướt ngây [Dm] thơ
Lòng bâng [Gm] khuâng ta say tiếc [C] thương
Cho bao nhiêu [Dm] ngày vui đẹp chúng [Bb] ta nhủ thầm
[Am] Ngày vui [F] xưa nay đã mất [Bb] qua bao [Dm] lần

Cùng [Bb] đón mừng [Dm] xuân. Cùng [Bb] đón mừng [Dm] xuân
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận