- - -
thế bấm
[Am] Nhiều khi mơ [C] ước đi lạc vào [Am] thiên thai
Để theo Lưu [E7] Nguyễn xa biệt hẳn [Am] cõi đời
Tiên giới không xuân hạ [E7] thu đông
Bốn mùa hoa nở đào [Dm] tiên dâng
Điện vút đài cao chín [E7] tầng

[Am] Chiều ba mươi [C] tết ta còn gì [Am] cho nhau
Lại thêm xuân [E7] nữa gieo nhẹ vào [Am] mái đầu
Đâu đó vu vơ vài [E7] tiếng pháo
Giữa lòng quê mẹ còn [Dm] binh đao
Thấy [E7] hoa xót mai thương [Am] đào

Xuân ơi, xuân từ đâu [Dm] đến
Ta cố quên em, đông tàn đến [Am] tìm
Trần [F] gian [Dm] nhiều đau khổ [Am] rồi
Chờ bàn tay nhung [F] gấm
Vuốt [E7] ve tươi lòng thế [Am] nhân

Giàu vui mong [C] đón xuân về bằng [Am] cao sang
Nghèo lo xuân [E7] đến chân thành bằng [Am] tấm lòng
Chân bước trong đêm tàn [E7] ngõ tối
Giao thừa xuân muộn dạ [Dm] không vui
Có [E7] người đón xuân quên [Am] cười

Sheet Ảnh 'Xuân muộn'

Xuân muộn sheet(bản nhạc) Xuân muộn sheet(bản nhạc) Xuân muộn sheet(bản nhạc) Xuân muộn sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận