- - -
thế bấm
[E] Em đến thật êm [A] đềm
[E7] Như giấc mơ trong mùa [B7] hạ
Mây trời lang [E7] thang ngoài khung trời [A] vắng
[F#m] Trên gót chân vương nhẹ [D] nhàng.

[F#m] Em đến trong cơn dịu [A] dàng
[E] Lúc em đi từng giọt ngân [Bm] vang trên vùng câm [E7] lặng
Một lần em có [D] nói
Về xứ thâm [E7] trầm [B7] xa cuộc đời [A] này.

Một lần em có [F#m] nói
[E7] Về xứ thâm trầm xa cuộc đời [D] này
[E] Về xứ thâm [D] trầm xa cuộc đời [F#m] này
[B7] Sẽ không còn ngàn kiếp truân [F#m] chuyên
[A] Và hết nhân [E7] duyên
Tôi trở [Bm] về kết đọng linh [E7] hồn
Làm mặt đá xây hồ lãng [A] quên.

Một lần em có [F#m] nói
[E7] Về xứ thâm trầm xa cuộc đời [D] này
[E7] Về xứ thâm trầm xa cuộc đời [F#m] này
Dù mùa [A] đông chuyển mình
[E7] Và mưa gió đi [B7] về buồn [E7] rũ bên song
[D] Thôi, ngủ đi em, ngủ đi [A] em
Cho tuổi [E7] này hết ưu [A] phiền.

[A] Tôi trở về xứ thâm [D] trầm
Một mình sống âm [A] thầm
Hoài [E] đợi chuyến xe [B7] nào
Một lần đã [E] qua
Đời chúng [D] ta để lại dấu [A] chân, người đã [F#m] quên
Còn thắp [Bm] lên, [E7] ngời sáng tình [A] xưa.

Sheet PDF 'Xứ thâm trầm'

2030.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận