- - -
thế bấm
Một [Em] ngày ngày đã [Am] qua
Ôi một [Em] ngày ngày chóng [C] qua
Một [B7] chiều một [Em] ngày âm thầm [G] đã [B7]
Đã trôi [Am] đi không còn [Em] gì
Ôi chinh [G] chiến đã [Em] mang đi bạn [C] bè
Ngựa [Am] hồng đã mỏi [D] vó
Chết trên [B7] đồi quê [Em] hương
Còn có [D] ai không còn [Em] người
Ôi nhân [C] loại mặt [B7] trời và em [Em] thôi
Này đôi [Am] môi xin thương [Em] người
Ôi nhân [C] loại mặt [B7] trời trong [Em] tôi.

Một [Em] ngày ngày đã [Am] qua
Ôi từng [Em] ngày từng xót [C] xa
Một [B7] chiều một [Em] ngày tay người [G] đã [B7]
Thả mây [Am] bay cho đường [Em] dài
Sau chinh [G] chiến ôi [Em] quê hương thần [C] thoại
Thuở [Am] hồng hoang đã [D] thấy
Đã [B7] xanh ngời liêu [Em] trai
Còn có [D] ai trên cuộc [Em] đời
Ôi nhân [C] loại còn [B7] người và tôi [Em] thôi
Rồi lang [Am] thang như mây [Em] trời
Ôi nhân [C] loại còn [B7] người trong [Em] tôi.

Mặt [Em] trời đã ngủ [Am] yên xin mặt [D] trời hãy ngủ [B7] yên
Người hãy nhớ mang theo hành [Em] trang
Qua khoang trời [B7] vắng chân mây địa [Em] đàng
Người hãy [Am] nhớ mang theo hành [Em] trang
Qua khoang trời [B7] vắng chân mây địa [Em] đàng
Người hãy [Am] nhớ hãy nhớ [Em] hoài
Người hãy [D] nhớ hãy nhớ [Em] đời
Người hãy [B7] nhớ hãy nhớ [Em] người.

Sheet Ảnh 'Xin mặt trời ngủ yên'

Xin mặt trời ngủ yên sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận