- - -
thế bấm
Đêm đông hắt [G7] hiu ngoài trời gío [Cm] rét
Ai đang lãng [Ab] du thả hồn về [Bb] đâu
Thương nhau xin [Eb] gởi vài câu ân [G7] tình
Có nhớ đông nào ngày tháng bên [Eb] nhau

Ba năm cách [G7] xa mà lòng không [Cm] xa
Thu đông đã [Ab] qua một dạ chờ [Bb] mong
Nhớ mãi đêm [Eb] nào tình dâng sống [G7] gào
Nhớ mãi môi nồng hồn thấm men [Cm] say

Hỡi người tôi [Cm] yêu thấu tình em [G7] chăng
Bóng hình năm xưa khó nhòa trong [Cm] tim
Gác trọ đêm [Eb] nay có người đang [F] mơ
Mơ giấc mơ [Bb] đời trong lối [Eb] đi
Mơ bóng em [G7] về yêu thiết [Cm] tha

Đêm đông giá [G7] băng nhìn về xa [Cm] xăm
Cho tim héo [Ab] hon mỏi mòn vì [Bb] đông
Nêu biết đông [Eb] nầy người không trở [G7] lại
Xin luôn nguyện cầu đừng có mùa [Cm] đông
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận