- - -
thế bấm
Em xé [Em] đi thư tình tôi đã viết
Em xé đi những gì tôi đã [Am] trao
Em, em xé [C] đi, em xé đi một đoạn [B7] tình
Bôi xoá [C] đi một đoạn [Am] đời
Mình trao lỡ cho [B7] nhau.

Em xé [Em] đi linh hồn tôi đã bán
Em xé đi tim hồng tôi đã [Am] trao
Em, em xé [C] đi cho nát tan một nụ [B7] cười
Cho chết [C] đi một cuộc [Am] đời
Tình [C] ta trót trao [Em] lầm.

Còn [Em] gì, còn gì không em
Còn [Am] gì, ngoài một con tim
Tình [B7] buồn tình ngồi không yên.

Em xé [Em] đi cho vừa
Còn [B7] gì, còn gì không em
Còn gì, còn gì đâu em
Được rồi, được rồi anh đi
Em xé [Am] đi, xé [Em] đi.

Xé [Em] đi những gì em đã chán
Em xé đi những gì em đã [Am] chê
Em, em xé [C] đi, xô ngã đi toà lầu [B7] vàng
Xe [C] cát thôi loài dã [Am] tràng
Tình [C] ta trót trao [Em] lầm.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận