- - -
thế bấm
Chiều [Am] ra biển [C] đứng ê [E7] chề
Tìm trên ngọn sóng có về xác [Am] em
Vớt [Em] rong rêu ngỡ tóc [F] mềm
Quay về hướng [Em] gió tưởng em thơ [C] dại
Tìm [G] trong bọt [Em] trắng thân người
Nghẹn ngào dấu [E7] vết còn phơi lõa [Am] lồ

Xác [Em] em nay [E7] ở phương [Am] nào
Tấp [G] sang đất [Em] Thái hay [Am] vào Nam [Dm] Dương
Có [G] khi xác vượt trùng [C] dương
Trôi về Bắc [Em] Mỹ trách [E7] hờn người [Am] yêu

Biển [F] lớn cuốn em [Am] đi
Biển [F] lớn cuốn em [Am] đi
Rồi [Bb] xa, rồi [G] xa, rồi xa [C] mãi [E7]
Biển [Am] ơi, trả cho [Dm] ta
Biển [Am] ơi, trả cho [Dm] ta
Xác em [C] yêu, xác em [E7] yêu

Chiều [Am] ra biển [F] đứng ngậm [E7] ngùi
Nhớ [G] em và [Em] nhớ cả [E7] trời Việt [Am] Nam
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận