- - -
thế bấm
[Gm] Giọt mưa đã rơi [Cm] trên phím sầu [F]
Nghe như có ai [Bb] thở than [Eb]
Bờ sông vắng cơn [Cm] mê rã rời [D7]
Xa nhau khi trời [Gm] giông bão

Người yêu đã ra [Cm] đi lúc nào [F]
Yêu thương đến nay [Bb] dở dang [Eb]
Rừng xưa đã thay [Cm] bao lá vàng [D7]
Chờ ai bao đêm sương [Gm] xuống

Em có [Eb] nhớ phút cuối môi [Cm] hôn nào sao vội [D7] vàng
Còn đây trên [Bb] gối chăn bao dư âm ngỡ [Gm] ngàng
Những khúc [Cm] hát đã đến trong cơn mơ sẽ phai [D7] dần
Kỷ niệm ơi xa [Gm] vắng

Có nước [Eb] mắt thánh thót rơi [Cm] trên bờ vai dịu [D7] dàng
Ngày mai trên [Bb] phố sẽ có ai quên lối [Gm] về
Những ánh [Cm] mắt đắm đuối hôm nao như đã không [D7] còn
Cuộc tình như thế [Eb] thôi ta xa nhau từ [Gm] đây
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận