- - -
thế bấm
Bao nhiêu năm lưu [Gm] đày dòng đời như khói [D7] mây
Trôi đi ân tình đầy còn lại bao đắng [Gm] cay
Bao nhiêu năm muộn [Cm] phiền tắt trên môi nụ [Bb] cười
Từng ngày cơm áo [A7] qua cách chia tình đôi [D7] ngã

Hai mươi năm nhọc [Gm] nhằn dập vùi ân nghĩa [D7] xưa
Đêm sâu nghe hồn mềm lời mộ sâu réo [Gm] tên
Hai mươi năm tình [Cm] hận trói nhau trong lỡ [Bb] làng
Hai mươi năm độc [D7] hành bên cuộc tình lạnh [Gm] căm [D7]

Người còn [Gm] đó sao tình vẫn [Cm] xa xôi
Người còn [F] đây sao lòng mãi đơn [Bb] côi
Lời thề [Eb] cũ đã nhầu nát trên [Cm] môi
Đã [A7] chìm khuất trong hố [D] sâu, vực [D7] tối

Hai mươi năm miệt [Gm] mài hình hài xưa cũng [D7] thay
Trên da thơm ngày nào tìm đâu bao khát [Gm] khao
Hai mươi năm nhục [Cm] hình giết con tim tội [Bb] tình
Hai mươi năm mệt [D7] nhoài xin làm người tình [Gm] thua
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận