- - -
thế bấm
Vòng nhẫn cưới đó em [Am] đeo
Thôi hết từ [F] nay mơ mộng [C] nhiều
Em [Dm] vui tất cả bao [Am] nhiêu
Có bằng khối sầu em [G] để
Anh chuốc mà nghe lòng hoang [E7] liêu.

Vòng nhẫn cưới đó cao [Am] sang
Đưa đón kiệu [F] hoa đang sẵn [C] sàng
Mai [Dm] em xóm nhỏ sang [Am] ngang
Xin trời cho thuyền xuôi [G] mái
Chở em [E7] về với mộng giàu [Am] sang.

Em ơi tình yêu bây [F] giờ
Nếu không dang [Am] dở
Làm [F] sao trọn đời nhớ [Am] em
Làm [Dm] sao còn một lần gặp [Am] gỡ
Nếu không dang [E7] dở
Sao còn một lần từ [Am] ly

Vòng nhẫn cưới đó em [Am] ơi
Ngăn cách nghìn [F] thu vĩnh biệt [C] rồi
Đêm [Dm] nay uống để em [Am] vui,
Rượu hồng mặc tình em [G] rót
Uống cho [E7] người thay lòng đẹp [Am] đôi.

Sheet Ảnh 'Vòng nhẫn cưới'

Vòng nhẫn cưới sheet(bản nhạc) Vòng nhẫn cưới sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận