- - -
thế bấm
1. [Em] Buồn ơi sao còn đến, [Am] lòng đã quá sầu [Em] đau
Ai đã đem chuyện [Am] xưa, lời hứa ban [C] đầu chôn kín vào [B7] tim

2. [Em] Ngày xưa nay còn đâu, [Am] tình xưa biết tìm [Em] đâu
Thôi đón đưa mà [Am] chi tình đã không [B7] thành còn ước mơ [Em] gì [Am][Em]

DK: [Em] Ôi mấy năm rồi đá [B7] mòn mà sâu chưa [Em] nguôi
[E7] Tiếc nhớ từ [Am] đây người [B7] ơi vĩnh biệt là ngàn [Em] đời
[Em] Xe hoa đưa [C] người đến nơi [G] mộ chôn bao nhiêu ân hương tình [Em] cũ
Hương xưa người [B7] mang về dâng cho tình [Em] mới
Ái ân chưa [B7] tròn nhưng đã sầu chia [Em] phôi [Am][Em]

3. [Em] Chiều nay ôn chuyện cũ [Am] mà thương tiếc ngày [Em] qua
Thôi kiếp sau gặp [Am] nhau giờ đã muộn [B7] màng chỉ biết lỡ [Em] làng
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận