- - -
thế bấm
Vị thần linh và hội [Em] thánh
Cùng tiếng khuyên [Am] mời
Nếu ai được [D] nghe
Hãy tiếp khuyên [G] mời

Ai đang khat [C] khao
Mau hay đến thêm [Am] vào
Và hãy mau tiếp [B7] nhận
Nước sống cách như [Em] không

Ha le ku [Em] ya xin cám ơn [Am] Ngài
Ha le lu [D] ya chúc tán danh [G] Ngài
Ha le lu [C] ya xin cám ơn [Am] Ngài
Ha le lu [B7] ya chúc tán danh [Em] Cha
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận