- - -
thế bấm
Vết hằn [Am] nào trên đôi môi
Dấu lệ [C] nào trong khóe [F] mắt
Yêu một [Am] lần khóc một [F] lần
Cơn đau tìm [G] về tiếp nối cuộc [F] tình
Lối xưa bỏ [E7] ngõ
Chợt xanh [Am] xao lên tuổi [F] hồng
Chợt hôn [G] mê lên tình [C] nồng
Dấu chim bềnh [E] bồng trên [E7] cao.

Kỷ niệm [Am] rồi như chiêm bao
Ân tình [C] rồi như sương [F] khói
Yêu một [Am] ngày khóc một [F] ngày
Đêm hoang vọng [G] buồn tay ôm tủi [F] hờn
Gót chân mộng [E7] du
Sầu lang [Am] thang qua đỉnh [F] trời
Tình miên [G] man nơi vực [C] trầm
Có chăng một [E7] vùng ăn [Am] năn.

[Am] Biết yêu là [C] khóc nhưng sao [F] tình vẫn mãi tôn [Am] thờ
[G] Biết yêu là [E] sầu nhưng sao người cứ muốn thương [E7] đau
[Am] Biết yêu là [C] chết nhưng sao [F] tình vẫn mãi đong [Am] đầy
[G] Biết yêu là [E] hờn nhưng sao [E7] người cứ muốn chua [Am] cay.

Có tình [Am] nào không mê say
Có tình [C] nào không nhức [F] nhối
Yêu một [Am] đời khóc một [F] đời
Cơn mê tuyệt [G] vời hương đau ngọt [F] ngào
Vết thương sỏi [E7] đá
Rồi mây [Am] bay ôm đỉnh [F] sầu
Rồi hoang [G] vu trên tuổi [C] người
Xót xa nụ [E7] cười rêu [Am] phong.

Sheet Ảnh 'Vết thương sỏi đá'

Vết thương sỏi đá sheet(bản nhạc) Vết thương sỏi đá sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận