- - -
thế bấm
Người vừa tặng [Am] ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng [A7] nợ nần gì [Dm] nhau
Hãy [G] để hồn ta bay [C] cao
Từ vào cuộc [Em] vui
Đã [Dm] chớm nghe lừa [Am] dối
Che [A7] giấu trên nụ [Dm] môi
Những [E] lời yêu quá tả [E7] tơi

Thà một lần [Am] đi khuất xa nhau ngàn đời
Cho [A7] lệ này ngừng [Dm] rơi
Tiếng [G] cười còn vang trên [C] môi
Người vội vàng [Em] lên
Nhan [Dm] sắc chưa tàn [Am] úa
Mai [A7] mốt xa cuộc [Dm] vui
Chẳng [E7] còn mong những ngọt [Am] bùi

Từ [Am] đây xa rời đôi cánh tay [C] ngoan
Từ [Dm] đây giã từ lời nói điêu ngoa
Từ [F] đây chỉ còn lại mình [E7] ta
Và [G] thêm tuổi chia [C] xa
Tiếc [E7] cho ngày đã [Am] qua

Đường tình vừa [Am] xa xác thân đau rã rời
Nhưng [A7] một lần này [Dm] thôi
Để [G] rồi từ đây yên [C] vui
Cuộc đời buồn [Am] tênh
Nên [Dm] lẻ loi tìm [Am] đến
Ta [A7] cám ơn tình [Dm] nhân
Đã [E7] dìu ta đến mộ [Am] phần

Sheet PDF 'Vết thương cuối cùng'

440.pdf
Ne-Me-Quitte-Pas.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận