- - -
thế bấm
Tone gốc Bm: Capo 2
Người vừa tặng [Am]ta vết thương đau ngọt [F]ngào
Chẳng [Amaj7]nợ nan gì [Dmaj7]nhau, hãy [G]để tình ta bay [C]cao [E]
Từ vào cuộc [G]vui đã [F]chớm nghe lừa [C]dối
Che [Amaj7]dấu trên nụ [Dm]môi những [E7]lời yêu quá tả tơi

Thà một lần [Am]đi cách xa nhau ngàn [F]đời
Cho [Amaj7]lệ này ngừng [Dmaj7]rơi, tiếng [G]cười còn vương trên [C]môi [E]
Người vội vàng [G]lên, nhan [F]sắc chưa tàn [C]úa
Mai [Amaj7]mốt xa cuộc [Dm]vui, chẳng [E7]còn mong những ngọt [Am]bùi

ĐK:
Từ [Am]đây xa rời đôi cánh tay [C]ngoan
Từ [Dm]đây giã từ lời nói điêu [G]ngoa
Từ [F]đây chỉ [Am]còn lại mình [Dm]ta
Và [G]thêm tuổi chia [C]xa
Tiếc [E7]cho ngày đã [Am]qua

Đường tình vừa [Am]xa, xác thân đau rã [F]rời
Nhưng [Amaj7]một lần này [Dmaj7]thôi để [G]rồi từ nay yên [C]vui [E]
Cuộc đời buồn [G]tênh nên [F]lẻ loi tìm [C]đến
Ta [Amaj7]cám ơn tình [Dm]nhân đã [E7]dìu ta đến mộ [Am]phần
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận