- - -
thế bấm
1. Khi [C] em khi em mở cửa bước [Am] vào em bước [G7] vào
Hồng [C] non trên má, hồng [Am] đào, hồng [F] đào trên [C] môi

Những [C] ngày âu yếm đã [F] phai rồi đã phai [Em] rồi
[D] Sao mang trở lại một [G7] trời một trời oan [C] khiên

2. Mang [C] anh, mang anh trở lại ưu [Am] phiền, nỗi ưu [G7] phiền
Ngày [C] em đem tới một [Am] trời một [F] trời oan [C] khiên

Mang [F] anh trở lại ưu [Em] phiền [Am] Nỗi ưu [Dm] phiền
[Am] Chỗ nhăn hạnh [Dm] phúc chưa [G7] liền vết [C] sâu.

Hãy [G7] còn vết [C] đau … chưa [G7] liền vết [C] sâu
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận