- - -
thế bấm
1. Về [D] với anh, biển xanh lắm
Về với anh, ngày [A] nắng trong [D]
Về [G] với anh bên bờ cát êm
Để [C] sóng ôm ta và sóng đưa ta về [Bm] mãi khơi xa
Về [E] mãi khơi [A] xa.

2. Về [D] với anh, biển xanh mát
Về với anh, ngày [A] nắng thu [D]
Về [G] với anh bên bờ sóng xô
Để [C] sóng ôm ta và sóng ru, để [Bm] sống cho nhau
Để [E] vơi thương [A] nhớ.

ĐK:
[G] Bờ [F#] cát [Bm] trắng vẫn lấp lánh dấu chân [Am] em ngày [E] ấy
[F] Hư hứ hư [G] hư hư hừ [A] hư
[Am] Sóng vẫn hát mãi câu ru [D] em ngày ấy
[Eb] Hư hứ hư [F] hư hư hừ [G] hư
Sóng [A] hát.

3. Về [D] với anh, biển xanh lắm
Về với anh, ngày [A] nắng trong [D]
Về [G] với anh bên bờ cát êm
Để [C] sóng ôm ta và sóng đưa
Về [Bm] mãi nơi chân trời [E] biếc mênh [A] mông khơi [D] xa.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận