- - -
thế bấm
[C]Chúng con về nơi [G]đây dâng [Am]ngàn tiếng [Em]ca.
[C]Chúng con về nơi [Em]đây để tạ [C]ơn Thiên [Am]Chúa.
Qua bao [Dm]tháng năm mong [D]chờ, [G7]say sưa thánh ân vô [G]bờ,
[C7]được cùng nhau bên [F]Chúa thỏa lòng [G]con ước [C]mơ.
1.Với tiếng [Am]hát rạo rực niềm [Dm]tin,
với ánh [G]mắt đọng lời nguyện [C7]xin,
chúng con [F]dâng muôn [Dm]ngàn ý [C]tình.
Từng lời [C7]kinh hay từng cuộc [F]sống,
cùng hòa [G]chung trong tình hiệp [Am]nhất,
nguyện dâng [C]lên Thiên [Am]Chúa tình [G]thương.
2. Hãy đón [Am]lấy một trời hồng [Dm]ân,
hãy giữ [G]lấy cả một mùa [C7]xuân,
Chúa thương [F]ban cho [Dm]người thế [C]trần.
Một lần [C7]ta đến dự tiệc [F]thánh,
thì đời [G]ta no thỏa hạnh [Am]phúc,
nguồn bình [C]an chan [Am]chứa đời [G]ta.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận