- - -
thế bấm
1. [C] Đời xanh nét [G7] ngọc [Em] có mây bay yêu [Am] kiều
Lòng thanh [F] vắng hơn hôm qua [Em] nhiều
Ngỡ như [Dm] lòng ta đang lớn [Em] thôi
[Am] Lòng xanh như nước [G7] hồ [Em] bóng ta in [Am] ngời
Mùa hoang [F] phế đã trôi xa [Em] rồi biết ơn [Dm] đời rót [G7] vui

ĐK1:
[C] Thấy quanh ta xuân về thơm
[G7] Thấy ra trong [Am] ta khu vườn ươm
Thấy chân ta mềm [Em] mại
Thấy tay gần [F] lại bàn [G7] tay
[C] Thấy tiếng quê hương đầy căng
[G7] Thấy em hân [Am] hoan cùng [C] phố đông
Quanh ta ùa [G7] đến một dáng [C] xuân

2. [C] Bình yên sớm [G7] chiều [Em] ngắm quê hương thơm [Am] dịu
Và ta [F] hoá ra con chim [C] vàng
Hát xuân [Dm] ngời trên những lối [E7] đi
[Am] Hồn quê trong vắt [G7] này [Em] ngỡ chưa bao [Am] giờ
Đoàn viên [F] đấy rưng rưng không [C] rời xin cho [Dm] đừng cách [G7] chia

ĐK2:
[C] Bốn phương xuân lan vào ta
[G7] Bốn phương gió [Am] hát muôn lời hoa
Thấy trong ta lòng [Em] trầm
Thấy ta chập [F] chùng lạ [G7] thay
[C] Tiếng hát căng trong ngực xuân
[G7] Cuốn ai xa [Am] xôi về rất thân
[Em] Quê hương lộng [G7] lẫy một dáng [C] xuân

* [Ab] Nào nào ta hát ơn đời [Eb] nhé
Kìa kìa ta hát huy hoàng [Ab] thế
Đời vừa thêm sức cho người [Eb] hát
Hát thêm câu tình [G7] thương [C] thơ

------------------

Soạn theo phần trình bày của Tấn Minh & Trần Thu Hà

I. Đoạn 1 & ĐK1 : Trần Thu Hà tone [C]

1. [C] Đời xanh nét [G7] ngọc [Em] có mây bay yêu [Am] kiều
Lòng thanh [F] vắng hơn hôm qua [Em] nhiều
Ngỡ như [Dm] lòng ta đang lớn [Em] thôi
[Am] Lòng xanh như nước [G7] hồ [Em] bóng ta in [Am] ngời
Mùa hoang [F] phế đã trôi xa [Em] rồi biết ơn [Dm] đời rót [G7] vui

ĐK1:
[C] Thấy quanh ta xuân về thơm
[G7] Thấy ra trong [Am] ta khu vườn ươm
Thấy chân ta mềm [Em] mại
Thấy tay gần [F] lại bàn [G7] tay
[C] Thấy tiếng quê hương đầy căng
[G7] Thấy em hân [Am] hoan cùng [C] phố đông
Quanh ta ùa [G7] đến một dáng [C] xuân

II. Đoạn 2 & ĐK2 : Tấn Minh & Trần Thu Hà tone [F]

2. [F] Bình yên sớm [C7] chiều [Am] ngắm quê hương thơm [Dm] dịu
Và ta [Bb] hoá ra con chim [F] vàng
Hát xuân [Gm] ngời trên những lối [A7] đi
[Dm] Hồn quê trong vắt [C7] này [Am] ngỡ chưa bao [Dm] giờ
Đoàn viên [Bb] đấy rưng rưng không [F] rời xin cho [Gm] đừng cách [C7] chia

ĐK2:
[F] Bốn phương xuân lan vào ta
[C7] Bốn phương gió [Dm] hát muôn lời hoa
Thấy trong ta lòng [Am] trầm
Thấy ta chập [Bb] chùng lạ [C7] thay
[F] Tiếng hát căng trong ngực xuân
[C7] Cuốn ai xa [Dm] xôi về rất thân
[Am] Quê hương lộng [C7] lẫy một dáng [F] xuân

[F] Thấy quanh ta xuân về thơm
[C7] Thấy ra trong [Dm] ta khu vườn ươm
Thấy chân ta mềm [Am] mại
Thấy tay gần [Bb] lại bàn [C7] tay
[F] Thấy tiếng quê hương đầy căng
[C7] Thấy em hân [Dm] hoan cùng [F] phố đông
Quanh ta ùa [C7] đến một dáng [F] xuân

* [Db] Nào nào ta hát ơn đời [Ab] nhé
Kìa kìa ta hát huy hoàng [Db] thế
Đời vừa thêm sức cho người [Ab] hát
Hát thêm câu tình [C7] thương [F] thơ

[F] Bốn phương xuân lan vào ta
[C7] Bốn phương gió [Dm] hát muôn lời hoa
Thấy trong ta lòng [Am] trầm
Thấy ta chập [Bb] chùng lạ [C7] thay
[F] Tiếng hát căng trong ngực xuân
[C7] Cuốn ai xa [Dm] xôi về rất thân
[Am] Quê hương lộng [C7] lẫy một dáng [F] xuân
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận