- - -
thế bấm
Nhịp 6/8

[Am]Vào đây ca khen trong [G]hành lang Chúa [Am]ta,
Cùng [F]đến các cửa [G]Ngài bằng [Em7]lời cảm [Am]ơn.
[Am]Vào đây ca khen trong [G]hành lang Chúa [Am]ta,
Cùng [F]đến các cửa [G]Ngài bằng [Em7]lời cám [Am]ơn.

ĐK:
Lòng [F]hớn hở vui [G]mừng, trong [Em7]Ngài Đấng [Am]sáng tạo.
Lòng [F]hớn hở vui [G]mừng, trong danh [Em7]Cha Vua chí [Am]cao.
Lòng [F]hớn hở vui [G]mừng, trong [Em7]Ngài Đấng [Am]sáng tạo.
Lòng [F]hớn hở vui [G]mừng, nguyện trọn [Em7]đời luôn chúc [Am]tôn.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận