- - -
thế bấm
1. [C] Một vầng trăng [F] tỏ, treo trên đỉnh [C] trời
Bay về đâu [G] thế đàn cò trắng [Dm] ơi
Bà ơi chú [F] cuội có nhớ nhà [Dm] không
Sao như cháu thấy, sao như cháu [F] thấy
Chú [G] đang xuống [C] trần

ĐK: Nghìn năm rồi [Em] nhỉ, bên gốc cây [F] đa
Cuội ơi em [Dm] hỏi trăng non hay [G] già
Nghìn năm rồi [F] nhỉ, bên gốc cây [Am] đa
Cuội ơi em[F] hỏi trăng [G] non hay [C] già

2. [C] Một đàn chim [F] nhỏ chơi trăng giữa [C] trời
Biết bao giờ [G] nhỉ cuội được xuống [Dm] chơi
Bà ơi chú [F] cuội có nhớ nhà [Dm] không
Sao như cháu thấy, sao như cháu [F] thấy
Chú [G] đang xuống [C] trần
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận