- - -
thế bấm
Một vầng [F]trăng tỏ
Treo trên đỉnh [C]trời
Bay về đâu thế [G]đàn cò trắng [Dm7]ơi ?
Bà ơi chú [F]cuội, có nhớ [Dm7]nhà không?
Sao như cháu [Dm7]thấy sao [F]như cháu [G]thấy chú đang [C]xuống trần
Nghìn năm rồi nhỉ [Em]bên gốc [F]cây [Dm7]đa, cuội ơi em hỏi trăng [G]non hay già
Nghìn năm rồi [F]nhỉ, bên gốc cây [Am]đa
Cuội ơi em [F]hỏi trăng [G]non hay [C]già.
Một đàn chim nhỏ
Chơi trăng giưã trời
Biết bao giơ nhỉ cuội được xuống chơi?
Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không?
Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần
Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa, cuội ơi em hỏi trăng non hay già
Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa cuội ơi em hỏi trăng non hay già
các đoạn sau y như thế
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận