- - -
thế bấm
Tôi đếm [E7] thời gian trên ngón [Am] tay
Buồn lên mắt [C] gầy, hỏi lòng sao đắng [E7] cay
Bạn cũ có đứa ra [G] đi buồn thiên [Am] thu
Đứa [C] giàu sang bỏ [Am] bạn
Nhiều điều khác phơi bày thế [E7]gian

Em có lần yêu đương với [Am] tôi
Thường quen tiếng [C] gọi đậm đà trên nét [E7] môi
Ngày cưới khoác áo vu [G] qui đành chia [Am] ly
Ngỡ [C] tình nhân dối [Am] gạt
Rồi từ [E7] đó không còn đối [Am] mặt

Nâng ly [G] cà phê thật [Am] đắng
Vầng trán [F] suy tư tô đậm hằn vết [C] nhăn
Người đã mang [G] cho, đem tình yêu cháy [C] đỏ
Ôi phút giây dại [E7] khờ xin cảm ơn suốt đời tôn [Am] thờ [Dm]-[Am]

Tôi với [E7] người chung thân cách [Am] xa
Tình theo bước [C] lạ, cuộc đời ta với [E7] ta
Còn nhớ tiếng nói yêu [G] anh và yêu [Am] em
Nếu [C] hình dung kỷ [Am] niệm
Lòng tuổi [E7] trẻ đôi lần muốn [Am] tìm

Sheet Ảnh 'Vầng trán suy tư'

Vầng trán suy tư sheet(bản nhạc) Vầng trán suy tư sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận