- - -
thế bấm
Anh trao tình [Em] em chữ yêu từ trái [Am] tim
Em cũng trao [B7] anh chữ vâng nhẹ [Em] nhàng
Anh vì em trao thêm một chữ [B7] mơ
Đẹp tựa một giấc [Em] mơ.

Khi anh bên [Em] em anh trao người chữ [Am] tin
Nhưng em bên [B7] anh chữ yêu xa [Em] dần
Thư tình ly [C] tan em viết từ bấy [Bm] lâu và giờ em [Em] trao.

ĐK:
Anh viết dòng [Am] chữ cuối em phải lòng ai [Em] sao
Sao em cứ [Am] bối rối chỉ viết mình xa [Em] nhau
Lòng người đổi [Am] thay lý do mình chia [C] tay
Nhạt nhoà chữ [D] mơ em quên rồi [Bm] sao.

Hai từ sẻ [Em] chia em ghi thành chia [Am] ly
Hai từ giấc [B7] mơ em viết thêm chữ [Em] buồn
Anh vẫn tin [C] em đánh vần từ chữ yêu [Bm] em
Trong nghẹn [Em] ngào.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận