- - -
thế bấm
Những giọt mưa còn [F]rơi rơi ngoài kia buốt giá [A] [Dm]
Dáng [Dm]người đi [Gm], hằn in trên [Bbm]đường phố xa [C]xa
Phố lặng câm [F], vài người phu đường đang lom khom [A] [Dm]
Trong [Dm]cõi vắng im [G], để mình tôi còn [Bbm]trong cơn mơ [C] [Bb]
Ngày hôm qua đâu [Am]đây, trong tôi vẫn [Bb]còn nhớ [C]hoài [F]
Từ khi tôi [Dm]gặp em nghe đời u [G]mê, nỗi nhớ đốt [G]cháy tim tôi [C]
Và [F]tôi vẫn mơ [Bb]nụ cười rất tươi [Am]
Một ánh mắt ai [G], tôi [Gm]với em cầm tay [Gm/f#]
Mình cùng dìu nhau [Gm/f]đến [C]cuối chân trời
Và [F]tôi vẫn mơ [Bb]một ngày có em [Am]
Mình cùng dìu nhau [A7]hoa giăng khấp lối [Dm]
Chiếc hôn mới tươi [G]trinh nguyên
Có [Bb]em trong đời tôi [Am], tôi mơ [Gm]đến một ngày mai thắm [C]tươi [F]
Cô đơn [Bb]vây kín khi chiều [A7]còn mưa rã rời [A7] [Dm]
Nhìn mưa vẫn rơi miên [C]man ngoài phố [Bb]
Em ơi [D7]có hay tôi đang [Gm]nhớ em [C]
Dida [A7]dida dida [Dm]dida
Chỉ thấy [F#]mưa rơi cô đơn mình tôi [C]
(Tương tự)
Và tôi vẫn mơ nụ cười rất tươi.
Một ánh mắt ai, tôi với em cầm tay
Mình cùng dìu nhau đến cuối chân trời.
Và tôi vẫn mơ một ngày có em
Mình cùng dìu nhau hoa giăng khấp lối.
Chiếc hôn mới tươi trinh nguyên
Có em trong đời tôi, tôi mơ đến một ngày mai thắm tươi
Oh year !!!!!
Tôi mơ [G]đến một ngày mai thắm [C]tươi [F]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận