- - -
thế bấm
Tìm một con [C] đường Tìm một lối [Dm] đi
Ngày qua [F] ngày đời nhiều vấn [G] nghi
Lạc loài niềm [C] tin sống không ngày [Am] mai
Sống [Em] quen không ai cần ai
Cứ [F] vui cho trọn hôm [G] nay

Rồi cuộc vui [C] tàn mọi người bước [Dm] đi
Một mình tôi [F] về nhiều lần ướt [G] mi
Chờ người [C] yêu đến trong ánh nắng [Am] mai
Xóa [Em] tan màn đêm u tối cho tôi biến [F] đổi
Tâm hồn thành một người [G] mới

Và con [C] tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày [Dm] mai
Tình yêu [F] chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi
Và con [C] tim đã vui trở lại
Và niềm [F] tin đã dâng về người
Trọn tâm [G] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C] thôi
[Am] Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu [C] tối
Tôi [F] vẫn không sợ hãi [C] gì vì người ở bên tôi [G] mãi

Và bây giờ [C] ngày buồn đã [Dm] qua
Mọi lỗi [F] lầm cũng được thứ [G] tha
Tình yêu đã [C] đến trong ánh nắng [Am] mai
Xóa [Em] tan màn đêm u tối cho tôi biến [F] đổi
Tâm hồn thành một người [G] mới

Sheet Ảnh 'Và con tim đã vui trở lại'

Và con tim đã vui trở lại sheet(bản nhạc)

Sheet PDF 'Và con tim đã vui trở lại'

638.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận