- - -
thế bấm
Capo 2
[C]Từng hạt tuyết [G]rơi nhẹ [Am]bên góc [Em]giáo đường
[F]Có những ước [C]mong an [Dm]lành trong đêm [G]thánh
[C]Từng giọng hát [G]cao vời [Am]như những [Em]thiên thần
[F]Sẽ chấp cánh [C]bay ước [F]nguyện cho [G]mọi [C]người.
[C]Ngàn ngọn nến [G]huy hoàng [Am]soi sáng [Em]Bêlem
[F]Đức Chúa Jê [C]su giáng [Dm]trần sinh đêm [G]nay
[C]Vì Ngài xót [G]thương người [Am]trần thế [Em]cơ hàn
[F]Đã sinh xuống [C]đây ban [F]hồng ân [G]rạng [C]ngời.
[C]Tuyết [F]rơi [Am]đêm giáng [Em]sinh
Vầng [F]hào quang [Dm]Đấng Ngôi [G]Hai
Tỏa [F]sáng bốn [G]phương dương [Em]thế cất cao [Am]lời hát [F]dâng [Dm]lên [G]Người.
Muôn nơi [C]tuyết [F]rơi [Am]đêm giáng [Em]sinh
Hòa [F]bình trong [Dm]ánh mắt [G]người
Gọi [F]những bao [G]la nhân [Em]ái chốn thanh [Am]bình phải [F]xóa tan bao nỗi [G]đau nhân [C]loại.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận