- - -
thế bấm
Từ chợ em ra [D] về
Quanh [Bm] co con đừng [A7] quê
Trời [G] thu mưa [Em] lất phất
Anh [A7] đợi dưới hàng [D] tre

Dừng [Em] chân, dừng chân tà áo [G] lụa
Cho [A7] anh trao bài [D] thơ
Tương [Em] tư, tương tư anh dệt [G] mộng
Rảo [A7] bước em hững [D] hờ

Tím đường hoa [G] mắc cỡ [A7]
Sau em có [D] bóng người
[Bm] Dõi theo cười [A7] khúc khích
Về đi thôi anh [D] ơi!
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận