- - -
thế bấm
Nữ: [Am] Ớ này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi
Em [Am] như cục cứt trôi [Dm] sông
Anh [Am] như con chó ngồi [Am7] trông trên [Dm] bờ
Ớ [Am] này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi

Nam: Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am ] này em [Dm] ơi
Em [Am] đừng nói vậy em [Dm] khờ
Ba [Am] em hồi đó cũng [Am7] chờ như [Dm] anh
Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi

Nam : Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am ] này em [Dm] ơi
Anh [Am] như con đực chạy [Dm] rông
Còn [Am] em như con mèo cái, chổng [Am7] mông em [Dm] gào
Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi

Nữ: [Am] Ớ này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi
Anh [Am] đừng nói chuyện tào [Dm] lao
Má [Am] anh hồi trước… cũng ồn [Am7] ào như [Dm] em
Ớ [Am] này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận