- - -
thế bấm
Cùng mắc [Am] võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa [C] ở hai đầu xa [Am] thẳm
Đường ra [Em] trận mùa này đẹp [G] lắm
Trường Sơn [Dm] Đông nhớ Trường Sơn [Am] Tây [Dm]-[Am]

Trường Sơn [Am] Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa [C] nhiều
Con đường là gánh [Am] gạo
Muỗi bay rừng [Dm] già cho dài mà tay [Am] áo
Hết rau [Am] rồi em có lấy măng [C] không?

Còn em [Em] thương bên Tây anh mùa [G] Đông
Nước khe [Em] cạn bướm bay lèn [G] đá
Biết lòng anh say miền đất [Em] lạ
Là chắc em lo đường chắn bom [Am] thù

Anh lên [F] xe trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua tan nỗi [Am] nhớ
Em xuống [F] núi nắng về rực [Em] rỡ
Cái nhành cây gạt mối riêng [E7] tư

Từ nơi [G] em đưa sang bên nơi anh
Những binh đoàn nối nhau ra tiền [Em] tuyến
Như tình [G] yêu nối lời vô [Em] tận
Là Đông Trường [G] Sơn nối [Em] Tây Trường [Am] Sơn

Sheet Ảnh 'Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây'

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây sheet(bản nhạc) Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận