- - -
thế bấm
Cùng mắc [Bm]võng trên rừng Trường [Bm]Sơn
Hai đứa [D]ở hai đầu xa [Bm]thẳm
Đường ra [Bm]trận mùa này đẹp [D]lắm
Trường Sơn [D]Đông nhớ Trường Sơn [Bm]Tây.

Trường Sơn [Bm]Tây anh đi
Thương [Bm]em thương [Bm]em bên ấy mưa [D/A]nhiều
Con đường mà gánh [Bm]gạo
Muỗi bay rừng [Em]già cho dài mà tay [Bm]áo
Hết rau [Bm]rồi em có lấy măng [Bm]không

Còn em [C#dim7]thương bên tây anh mùa [C#dim7]đông
nước khe [A]cạn bướm bay lèn [C#dim7]đá
Biết lòng [C#dim7]anh say miền đất [F#]lạ
là chắc em [A]lo đường chắn bom [Bm]thù.

Anh lên [G]xe trời đổ cơn [G]mưa
cái gạt [Bm]nước xua đi nỗi [Bm]nhớ
Em xuống [G]núi nắng về rực [G]rỡ
cái nhành [F#]cây gạt mối riêng [F#]tư
Từ nơi [C#dim7]em đưa sang bên nơi [C#dim7]anh
những binh [A]đoàn nối nhau ra tiền [C#dim7]tuyến
Như tình [C#dim7]yêu nối lời vô [F#]tận
là Đông Trường [A]Sơn nối Tây Trường [Bm]Sơn.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận