- - -
thế bấm
Cùng mắc [Am7] võng, trên đường trường [Dadd9/A] sơn
Hai đứa [Cadd9] ở, hai đầu xa [Am7] thẳm [Dadd9/A]
Đường ra [Dadd9/A] trận, mùa [B13] nay đẹp [F#/C] lắm
Trường sơn [Cmaj7] đông nhớ [B6] trường sơn [Am7] tây [Dadd9/A]
Trường sơn [Dadd9/A] tây anh [Fmaj7] đi, thương [F6maj7] em
Thương [F6maj7] em bên ấy mưa [Cmaj7] nhiều Con [B6] đường mà gánh [Am7] gạo
Muỗi bay rừng [Dm] già, cho dài tay [Am7] áo
Hết rau [Am7] rồi em có lấy măng [Am7] không?
Còn em [G6add9] thương bên tay anh mùa [G6] đông
Nước khe [Cmaj7] cạn bướm [Dsus2] lèn [E] đá
Biết lòng [B7/Eb] anh say miền đất [B7] lạ
Là chắc em [Cmaj7] lo đường [B6] chắn bom [Am7] thù [Dadd9/A]
Anh lên [Dm] xe trời đổ cơn [Dm] mưa, cái gạt [Dm6] nước xua đi nỗi [Dm6] nhớ
Em xuống [Cmaj7] núi nắng về rực [B6] rỡ, cái nhành cây [Bb] gạt mối riêng [Am7] tư [Dadd9/A]
Từ nơi [G6add9] em đưa sang bên nơi [G6] anh
Những binh [Cmaj7] đoàn nối [Dsus2] nhau [E] ra tiền [E] tuyến
Như tình [B7/Eb] nối lời vô [B7] tận
Là đông trường [Cmaj7] sơn nối [B6] tây trường [Am7] sơn [Dadd9/A]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận